19 Nisan 2011 tarihinde yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünde yer alan Geçici Madde No:1 uyarınca, sanal ortamda müşterek bahis oynatılmasına ilişkin Sanal Bayilik Sözleşmeleri, tüm Sanal Bayiler için 19 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Türkiye Jokey Kulübü tarafından iptal edilmiştir.